:::

Bộ Phúc Lợi Y tế xây dựng chuyên mục thông tin bệnh ung thư

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 103
Ngày : 2019/2/22
Cập nhật : 2019/2/22 下午 04:08:00

Nhằm bảo vệ sức khỏe dân chúng, Bộ Phúc lợi Y tế xây dựng chuyên mục thông tin liên quan đến bệnh ung thư, cung cấp thông tin chính xác về bệnh ung thư và thông tin liên quan đến phòng chống bệnh Ung thư.

Bộ Phúc lợi y tế
https://www.mohw.gov.tw/cp-189-209-1.html

Sở sức khỏe công dân
https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=47

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không