:::

Gần đây tình hình bệnh dịch sởi tại Việt nam và Philippines nghiêm trọng, Sở quản lý bệnh dịch kêu gọi công dân xuất cảnh đề cao cảnh giác

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 96
Ngày : 2019/2/22
Cập nhật : 2019/2/22 下午 04:08:00

Tiêm chủng vắc xin hỗn hợp sởi, quai bị và rubella (MMR), là phương pháp phòng ngừa bệnh sởi hữu hiệu nhất.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không