:::

Kế hoạch đội phục vụ tình nguyện viên thanh niên tại nước ngoài

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 49
Ngày : 2019/2/22
Cập nhật : 2019/2/22 下午 04:07:00

Tất cả thanh niên từ 18 đến 35 tuổi, muốn ra nước ngoài phục vụ tình nguyện, có thể tự tổ chức thành nhóm gồm 3 người trở lên, quy hoạch phục vụ tại nước ngoài 7 ngày trở lên, trước ngày 17 tháng 4 năm 2019 gửi “Bản kế hoạch xin hỗ trợ đội phục vụ tình nguyện viên thanh niên tại nước ngoài” đến Sở phát triển thanh niên Bộ Giáo dục , tối đa có thể hỗ trợ 50 vạn Đài tệ.

Nhằm giúp cho nhiều thanh niên mong muốn phục vụ tại nước ngoài đạt được ước mơ của mình,Sở Thanh niên đã điều chỉnh kế hoạch vào năm nay (2019), sẽ nâng mức hỗ trợ tối đa lên đến 50 vạn, và ngoài mức hỗ trợ tập thể đã duyệt, đối với thanh niên hộ thu nhập trung bình (thấp), thanh niên thổ dân, thanh niên cư dân mới (con em), tăng mức hỗ trợ mỗi người 1 vạn Đài tệ, hy vọng có thể ủng hộ nhiều thanh niên hơn ra người ngoài làm tình nguyện viên.

Thanh niên có mong muốn ra nước ngoài phục vụ, có thể kết hợp với các bạn cùng chung chí hướng hoàn thành bản kế hoạch phục vụ, thông qua trường đại học hoặc tổ chức phi lợi nhuận, xin đăng ký với Sở Thanh niên vào 2 tháng trước khi xuất hành. Trường hợp xuất hành trong thời gian nghỉ hè (tháng 6 đến 15 tháng 9), cần xin trước ngày 17 tháng 4 năm 2019, áp dụng phương thức xin trực tuyến kèm hồ sơ, đoàn thanh niên có thể vào “website đoàn công tác hòa bình thanh niên tại nước ngoài” (https://yopc.yda.gov.tw) điền phiếu trước, tiếp đó gửi bằng bản giấy. Sở Thanh niên hoan nghênh các thanh niên nhiệt huyết với công tác phục vụ tình nguyện tại nước ngoài, cùng nhau dùng sự sống ảnh hưởng tác động đến sự sống, dũng cảm hành động! Xin hãy vào website Sở phát triển thanh niên Bộ Giáo dục (https://goo.gl/v1jfhH hoặc website đoàn công tác hòa bình thanh niên tại nước ngoài (https://yopc.yda.gov.tw) tra tìm nhiều thông tin cụ thể hơn.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không