:::

Sách câu chuyện về cuộc sống Cư dân mới “Hạnh phúc không biên giới”

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 120
Ngày : 2019/2/22
Cập nhật : 2019/2/22 下午 04:04:00

Bộ Giáo dục nhằm giúp cho dân chúng hiểu được cư dân mới và nội hàm văn hóa đa nguyên đất nước họ, mời trường đại học Đạm Giang nghiên cứu biên tập xuất bản sách học tập trọn đời văn hóa đa nguyên Cư dân mới – hạnh phúc không biên giới, cung cấp cho dân chúng tải đọc trên website Bộ Giáo dục. Sách chia làm 2 tập, mỗi tập có 15 nhân vật chính, nội dung tập 1 thực hiện thăm hỏi và viết về câu chuyện cuộc sống cư dân mới,diễn biến tâm lý thích ứng và trưởng thành của cư dân mới và người thân của họ (bao gồm con cái) và những điều nhìn thấy về quá trình chăm sóc làm bạn của đại diện đoàn thể giáo dục cư dân mới, tập 2 thì thực hiện thăm hỏi và viết về cư dân mới làm các ngành nghề và người thân bạn bè xung quanh họ.

Bắt đầu từ năm 2016 Bộ Giáo dục thúc đẩy “Kế hoạch giáo dục bồi dưỡng tài năng Cư dân mới”, nỗ lực bồi dưỡng năng lực học sinh phát huy ưu thế về ngôn ngữ và văn hóa đa nguyên, nhằm khơi gợi tài năng thích hợp; Ngoài ra hỗ trợ cư dân mới thích ứng môi trường, nhằm phát triển tiềm năng, và khiến cho dân chúng hiểu được nội hàm văn hóa đa nguyên, nhằm cùng nhau tạo dựng xã hội hòa hợp thân thiện. Bộ Giáo dục cho biết, mong muốn thông qua việc xuất bản cuốn sách này, khiến công dân có thể có giác ngộ đa nguyên đối với cư dân mới, thúc đẩy quan hệ dân tộc hài hòa, từ đó có sự nghiên cứu sâu sắc hơn về văn hóa cư dân mới, khiến xã hội Đài Loan càng phồn vinh hòa hợp. Xin hãy tải nội dung sách nhiều hơn trên Website ấn phẩm Vụ giáo dục trọn đời Bộ Giáo dục (website: https://www.edu.tw).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không