:::

บรรยายด้านกฎหมายฟรีสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaoyuan City Government
บรรยายด้านกฎหมายฟรีสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวน
บรรยายด้านกฎหมายฟรีสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวน
ตี : 95
วันที่ : 2019/2/22
อัปเดต : 2019/2/22 下午 03:57:00

หอวัฒนธรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวนจะจัดบรรยายฟรีขึ้นเดือนละหนึ่งรอบตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 7 ธันวาคม ปี 2019 โดยจะจัดบรรยายในหัวข้อด้านสิทธิของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ การแบ่งสรรสมบัติของสามีและภรรยา สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรเป็นต้น ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนกันอย่างเต็มที่


วันที่บรรยาย:วันที่ 5 มกราคม ถึง 7 ธันวาคม ปี 2019 เวลา14:00-16:00น. (เดือนละหนึ่งรอบ ดูวันที่กิจกรรมได้ที่แผ่นพับงาน)
สถานที่บรรยาย:ชั้น 3 หอวัฒนธรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองเถาหยวน(เลขที่135 ถนนฟู่ซิง เขตเถาหยวน เมืองเถาหยวน)

สายด่วนลงทะเบียน:03-3570872

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:123 KB
Was this information helpful? Yes    No