:::

โครงการพัฒนาความสามารถบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในต่างแดนปี 2019

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 102
วันที่ : 2019/2/22
อัปเดต : 2019/2/22 下午 03:54:00

“โครงการพัฒนาความสามารถบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในต่างแดนปี 2019” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2019 (ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศ


ติดต่อเพิ่มเติม:02-2592-8353 ต่อ 12 มิสหลี่(ฝ่ายกิจกรรม)หรือ 02-2388-9393 ต่อ 2592 มิสสือ(กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย)

Was this information helpful? Yes    No