:::

สำนักงานเขตหนันกั่งเมืองไทเปได้จัด “ห้องเรียนเต้นรำผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี 2019

สำนักงานเขตหนันกั่งเมืองไทเปได้จัด “ห้องเรียนเต้นรำผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี 2019 ขึ้น ขอเชิญผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่สนใจลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์(https://goo.gl/ZY7tVB) หรือลงทะเบียนที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมชั้น 8 อาคารที่ทำการเขตหนันกั่ง (เลขที่ 360 ถนนหนันกั่งตอน 1 เขตหนันกั่ง เมืองไทเป) รับจำนวนจำกัด

เวลา:รุ่นที่1 วันที่ 5 มีนาคม -23 เมษายน 2019 รุ่นที่ 2 วันที่7พฤษภาคม-25มิถุนายน 2019 ทุกวันอาคารเวลา13:30-15:30น.
สถานที่:ศูนย์กิจกรรมเขตตงซิน(ซอยตงหมิง เขตหนันกั่งเมืองไทเป)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนันกั่ง/พื้นที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ หรือโทรสอบถามที่:2783-1343ต่อ862 มิสเจียง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักงานเขตหนันกั่ง

Was this information helpful? Yes    No