:::

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจัดทำพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลโรคมะเร็ง

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจัดทำพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลโรคมะเร็งเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน เว็บไซต์นี้จะมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรค

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
https://www.mohw.gov.tw/cp-189-209-1.html

กรมสุขภาพแห่งชาติ
https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=47

Was this information helpful? Yes    No