:::

กรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคหัดในเวียดนามและฟิลิปปินส์เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 81
วันที่ : 2019/2/22
อัปเดต : 2019/2/22 下午 03:49:00

วิธีการป้องกันโรคที่ได้ผลมากที่สุดคือการรับวัคซีนโรคหัด โรคคางทูมและโรคหัดเยอรมัน(MMR)

Was this information helpful? Yes    No