:::

ท่องเที่ยวต่างประเทศปลอดภัยปราศจากโรคติดต่อ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 76
วันที่ : 2019/2/22
อัปเดต : 2019/2/22 下午 03:45:00

ก่อนออกเดินทางให้เข้าไปที่เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของกรมควบคุมโรคเพื่อดูข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคและคำแนะนำในการป้องกันโรค หรือไปยัง “คลินิกท่องเที่ยว” เพื่อรับการประเมินสุขภาพก่อนออกเดินทาง 4-6 สัปดาห์ เตรียมหน้ากากอนามัย ยากันยุงและเจลอนามัยล้างมือเป็นต้นเพื่อป้องกันการติดโรคระบาด

หากระหว่างการเดินทางหรือหลังจากกลับมาประเทศมีอาหารไข้ขึ้น ท้องเสีย เป็นผื่น หรือหายใจติดขัดซึ่งคล้ายกับอาหารโรคติดต่อให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคในสนามบิน หากเกิดอาการป่วยภายใน 21 วันหลังจากกลับประเทศให้รีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบ

มาตรการป้องกันโรคระบาด:
(1)หมั่นใช้สบู่ล้างมือ ทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำบรรจุขวด
(2)สวมหน้ากากอนามัยหากมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
(3)ฉีดยากันยุงเพื่อป้องกันการถูกแมลงสัตว์กัดต่อย
(4)ไม่สัมผัสกับนก สุนัข แมว และสัตว์ป่า

※หากต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์สำหรับการเดินทางกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของกรมควบคุมโรคที่ https://www.cdc.gov.twในส่วน「การท่องเที่ยวนานาชาติและสุขภาพ」หรือโทรไปที่สายด่วนป้องกันโรคติดต่อ 1922(ต่างประเทศโทร +886-800-001922)

Was this information helpful? Yes    No