:::

พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชียที่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 136
วันที่ : 2019/2/22
อัปเดต : 2019/2/22 下午 02:56:00

โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมูระบาดหนัก!หลังจากที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ประเทศจีน มองโกล แล้วยังพบบริเวณตอนเหนือของเวียดนามอีกด้วย ทำให้เอเชียมีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรถึง 3 ประเทศด้วยกัน กรมควบคุมโรคจึงได้ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ปี 2019 เป็นต้นไป ห้ามนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเวียดนามนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูเข้าประเทศ ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับรายละ 2 แสนดอลล่าร์ไต้หวัน

ศูนย์ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรชี้แจงว่า กระทรวงปศุสัตว์ของเวียดนามได้ออกมายืนยันว่ามีการตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ฟาร์มเลี้ยงหมูที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม โดยรัฐบาลท้องถิ่นเวียดนามได้กำจัดหมูที่อยู่ในฟาร์มทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีการตรวจพบการลักลอบนำเนื้อหมูจากเวียดนามจะมีโทษปรับครั้งแรก 2 แสนดอลล่าร์ไต้หวัน และครั้งที่สอง 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถชำระค่าปรับ 2 แสนดอลล่าร์ไต้หวันจะถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศและนำตัวไปยังกรมตรวจคนเข้าเมืองทันที

สิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขณะนี้ทางการจีนได้ประกาศว่ามีการตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรบริเวณชายแดนเวียดนามที่เมืองฮานอย ในพื้นที่ที่ติดกับมณฑลกวางสีของประเทศจีนด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้านี้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันอาจารย์ซิ่วซุ่ย ไล่เคยกล่าวไว้ว่า ทุกประเทศต่างก็มีการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างเต็มที่ โดยในยุโรปมีอัตราการแพร่ระบาดของโรคราวปีละ 100 กิโลเมตร แต่นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคในประเทศจีนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ประเทศจีนใช้เวลาเพียง 5 เดือนเท่านั้นเชื้อโรคก็แพร่กระจายไปไกลหลายพันกิโลเมตร และตอนนี้เชื้อโรคก็ได้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศเวียดนามอีกด้วย เราจึงต้องเฝ้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเต็มที่ไม่ให้มีการหลุดรอดเข้าประเทศเป็นอันขาด กรมควบคุมโรคจึงได้ออกเตือนทุกท่านว่าห้ามลักลอบนำเนื้อหมูเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

(แหล่งที่มาของข้อมูล:เว็บไซต์ข่าวซันลี่)

Was this information helpful? Yes    No