:::

Nhiều thú vui học tập ngôn ngữ Cư Dân mới

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 123
Ngày : 2019/2/18
Cập nhật : 2019/2/18 上午 10:05:00

Bộ giáo dục trong “Đề cương môn học giáo dục quốc dân cơ bản 12 năm” đã liệt kê ngôn ngữ cư dân mới của 7 nước Đông Nam Á vào lĩnh vực học tập ngữ văn, là môn học bắt buộc bậc tiểu học và môn học tự chọn bậc trung học cơ sở, hy vọng nhờ vào việc thúc đẩy chính sách môn học, học sinh có thể thông qua việc học tập ngôn ngữ Cư dân mới, bắt đầu từ việc tìm hiểu và tận hưởng văn hóa Đông Nam Á cạnh Đài Loan, mở rộng tầm nhìn , đi ra thế giới, giành được nhiều cơ hội học tập và phát triển hơn nữa. Đề Cương môn học nói trên mặc dù bắt đầu thực hiện từ năm 2019, nhưng Sở giáo dục Công dân bắt đầu từ năm 2015 đã hỗ trợ các trường tổ chức hoạt động vui học ngôn ngữ Cư dân mới, lấy việc học sinh có thể học tập hiệu quả ngôn ngữ và văn hóa Cư dân mới làm mục đích, có thể căn cứ vào khu vực sở tại của nhà trường, đặc sắc dân tộc và nguồn lực liên quan, quy hoạch phương thức sắp xếp môn học khác nhau (như phương thức câu lạc bộ, trại học tập, hoạt động..), nhân đó khơi gợi hứng thú học tập ngôn ngữ cư dân mới của học sinh.

Để thực hiện môn học ngôn ngữ Cư dân mới, Sở Giáo dục Công dân Bộ Giáo dục tích cực thực hiện công tác chuẩn bị liên quan, bao gồm nghiên cứu sửa đổi “Biện pháp tuyển dụng nhân viên hỗ trợ giảng dạy bậc tiểu học và trung học cơ sở”, bổ sung thêm ngôn ngữ cư dân mới, đã đào tạo 2081 nhân viên hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ cư dân mới, biên soạn giáo trình học tập ngôn ngữ Cư dân mới 7 nước Đông Nam Á, năm 2018 tổng cộng có 44 trường học trên 20 huyện thị thí điểm giảng dạy từ xa…thông qua hoạt động chuẩn bị nói trên, tiện lợi thúc đẩy Môn học ngôn ngữ Cư dân mới năm 2019 đúng thời hạn đúng chất lượng.

Nhằm thúc đẩy thực hiện môn học ngôn ngữ cư dân mới trong đề cương môn học năm 2019, Sở Giáo dục Công Dân Bộ Giáo dục và Trường đại học Trung ương và Sở nghiên cứu giáo dục kỹ thuật số thuộc Học viện công nghiệp thông tin cùng hợp tác, thúc đẩy “Giảng dạy từ xa”, vận dụng công nghệ kỹ thuật số thúc đẩy học tập môn học ngôn ngữ Cư dân mới, nhằm giải quyết hiệu quả vấn đề khó khăn trong tuyển dụng đội ngũ giáo viên ngôn ngữ hiếm và vùng xa xôi, để học sinh muốn học tập môn ngôn ngữ Cư dân mới đều có thể có cơ hội học tập giống nhau, và khiến cho đời thứ 2 của cư dân mới phát huy được ưu thế ngôn ngữ mẹ đẻ và văn hóa của họ, thực hiện viễn cảnh “Mỗi đứa trẻ đều đạt thành tựu” của Giáo dục quốc dân cơ bản 12 năm.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không