:::

ช่องวิทยุเพื่อการศึกษาเปิดรายการเด็กภาษาแม่ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลNational Education Radio
ช่องวิทยุเพื่อการศึกษาเปิดรายการเด็กภาษาแม่ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
ช่องวิทยุเพื่อการศึกษาเปิดรายการเด็กภาษาแม่ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
ตี : 58
วันที่ : 2019/2/18
อัปเดต : 2019/2/18 上午 10:04:00

ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไปช่องวิทยุเพื่อการศึกษาได้ร่วมมือกับกรมการศึกษาแห่งชาติเพื่อเปิดรายการภาษาอินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย “พูดภาษาอินโดนีเซีย เท่จัง!” “เรียนภาษาเวียดนาม・สบายๆ”และรายการ “เรียนไทยง่ายๆ เรียนไทยอย่างสนุกสนาน” ทั้งสิ้น 3 ภาษาให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาแม่ผ่านสื่อวิทยุ เพิ่มความรู้ความเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมของแม่ โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการที่จัดโดยคุณครูที่พูดภาษาแม่และนักเรียนรุ่นใหม่ร่วมกัน มีการออกเสียงที่ถูกอักขระวิธี น้ำเสียงที่ชัดเจนผ่านการสื่อสารในสถานการณ์จำลองต่างๆ พร้อมทั้งมีการแนะนำวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ “เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเด็กทุกคน” และเป้าหมายในการ “เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม” เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมให้สูงขึ้น


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2019 เป็นต้นไป จะมีการกระจายเสียงในช่วงเวลาเช้าก่อนเด็กชั้นประถมเข้าเรียนผ่านช่องวิทยุเพื่อการศึกษาทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:20-7:30น.รายการนี้จัดขึ้นโดยมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียน มีนิทานที่สนุกสนาน บทสนทนาและเพลงพื้นบ้านให้สอดคล้องกับสื่อการเรียนของเด็กๆซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้ผู้ฟังได้เข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ผ่านรายการที่สนุกสนาน ปลูกฝังให้เด็กๆรักการเรียนรู้ภาษาแม่ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่


หลังจากรายการออกอากาศทางวิทยุแล้วจะถูกบันทึกเข้าไปที่พื้นที่การเรียนผ่านเว็บไซต์ Channel+ ของวิทยุเพื่อการศึกษา เชิญเข้าไปเลือกรับฟังได้ตามความสนใจ(https://channelplus.ner.gov.tw/)

Was this information helpful? Yes    No