:::

អាពាហ៍ពិពាហ៍អន្តរជាតិចង់ទទួលបានសុភមង្គល មានចំណុចត្រូវតែពីរ និងចំណុចច្រើនបី

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 47
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/15
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/15 下午 04:51:00

១. មិត្តភ័ក្រដែលចង់រៀបការជាមួយជនបរទេស សូមរំលឹកលោកអ្នកថា「ចំណុចត្រូវការពីរ ចំណុចច្រើនបី」 (មួយ)ត្រូវតែចាំថា→ចុះកិច្ចសន្យាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយអ្នកណែនាំអាពាហ៍ពិពាហ៍។ (ពីរ)ត្រូវតែទាមទារ→បង្កាន់ដៃបង់ថ្លៃ។ (បី)ច្រើនសួរ→ក្រុមណែនាំអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ដែលមានសេវាល្អនិងគុណភាពខ្ពស់។ (បួន)ច្រើនយល់ស្គាល់→បរិស្ថានជុំវិញវប្បធម៌របស់គូស្នេហ៍។ (ប្រាំ)ច្រើនទាក់ទង→ក្រោយពីរៀបការ ទើបអាចទទួលសុភមង្គលពេលយូរ។ ២. តើស្វែងរកពត៌មានសេវានិងក្រុមណែនាំអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឯណា? វេបសាយពត៌មានសកលលោកនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ https://www.immigration.gov.twជ្រើសរើស「ផ្នែកពិសេសអំពីកិច្ចការ」→「ផ្នែកពិសេសអំពីពត៌មានណែនាំអាពាហ៍ពិពាហ៍អន្តរជាតិ」ដើម្បីស្វែងរក ឬហៅទូរស័ព្ទ(02)23889393ទាក់ទងគ្នា។

Was this information helpful? Yes    No