:::

ကျောင်းငယ်များတွင် လိုက်ဖ်လွှင့်ပြီးအတူသင်ကြားခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများအား နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကားကို လွယ်ကူစွာ သင်ကြားနိုင်သည်။

Label
LocationTaiwan
ကျောင်းငယ်များတွင် လိုက်ဖ်လွှင့်ပြီးအတူသင်ကြားခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများအား နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကားကို လွယ်ကူစွာ သင်ကြားနိုင်သည်။
ကျောင်းငယ်များတွင် လိုက်ဖ်လွှင့်ပြီးအတူသင်ကြားခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများအား နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကားကို လွယ်ကူစွာ သင်ကြားနိုင်သည်။
Hit : 29
Date : 2019/2/15
Updated : 2019/2/15 下午 04:45:00

ဝေးခေါင်ဒေသရှိမူလတန်းကျောင်းများတွင် နိုင်ငံ
သားသစ်ဘာသာစကားသင်တန်းကို သင်ကြားနိုင်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် “အဝေးသင်သင်ကြားရေးအ
စီအစဉ်” ကို စမ်းလုပ်ကြည့်သည်။ အဝေးသင်သင်ကြား
ရေးသည် လိုက်ဖ်လွှင့်ပြီး အတူသင်ကြားခြင်းဖြင့် မတူ
သောဒေသ၏ကျောင်းသားများအား နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာ
စကားကို အွန်လိုင်းတွင် တစ်ချိန်တည်းသင်ယူနိုင်သည်။ နောင်တွင် ကျောင်းပေါင်း ၃၀ ကို ရွေးချယ်ပြီး နိုင်ငံသား
သစ်ဘာသာစကားသင်တန်းကို လိုက်ဖ်လွှင့်ပြီး အတူသင်
ကြားရန် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်သွားမည်။

ဗီယက်နန်ဘာသာစကားဆရာမ ရွမ်ချုပ်ဟွမ်သည် စတူဒီယိုအတွင်း “သိပ္ပံနည်းပညာဗီယက်နန်”သင်တန်းကို လိုက်ဖ်လွှင့်ပြီး ရှင်းပေမြို့ ယွမ်ဒင့်မူလတန်းကျောင်း၊ ကျီးလုံမြို့ ဖုရှင်းမူလတန်းကျောင်းနှင့်ထိုင်နန်မြို့ ပေရှိမူ
လတန်းကျောင်းရှိ ကျောင်းသားများအား အတူသင်ကြား
သွားသည်။ ကျောင်းသားများသည် စာသင်ခန်းတွင်ပင် ဖန်သားပြင်မှတဆင့် ဆရာမနှင့်စာသင်ပြီး အဝေးသင်
သင်ကြားရေးနည်းဖြင့် ဗီယက်နန်စကားကို သင်ကြား
သည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ “နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကား
အဝေးသင်သင်ကြားရေးအသေးစာအစီအစဉ်” ကို ကျုံး
ရန်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်၊ ပြန်ကြားရေးစက်မှုကောင်စီ
နှင့်ပူးပေါင်း၍ အဝေးသင်သင်ကြားရေးကို လိုက်ဖ်လွှင့်
ပြီး အတူသင်ကြားသည့်နည်းဖြင့် မတူသောဒေသရှိ
ကျောင်းသားများအား အွန်လိုင်းတွင် အတူသင်ယူနိုင်
သည့်အပြင် ဆရာမနှင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အ
မြန်ဖြေကြားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၁၂ နှစ်အမျိုး
သားပညာရေးသင်ညွှန်းသစ်အရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
သည် နိုင်ငံသားသစ် ၇ နိုင်ငံ၏ဘာသာစကားကို ဘာသာ
စကားသင်ကြားခြင်းနယ်ပယ်တွင် ထည့်သွင်းထားပြီး နောက်ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်း ၃၀ ကိုရွေး၍ လိုက်ဖ်
လွှင့်ပြီး အတူသင်ကြားသောအစီအစဉ်ဖြင့် ဗီယက်နန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာစကား ၇ မျိုးကို သင်ကြားသွားမည်။ နိုင်ငံသားသစ်ကျောင်းသားများသောမြို့၊ ခရိုင်များဖြစ်ပြီး ထိုနယ်အတွင်း နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကားသင်ကြားရေး
တွင် ကူညီထောက်ပံ့သော တရားဝင်ဆရာ၊ ဆရာမ မရှိ
သောဝေးခေါင်ဒေသကျောင်းများကို ရွေးချယ်ပြုလုပ်သွား
မည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် မြို့၊ ခရိုင်ပေါင်း ၁၂ ခု၊ ကျောင်းပေါင်း ၃၆ ကျောင်းတို့ နာမည်စာရင်းလာပေး
ထားပြီး ပိုမိုများပြားသောကျောင်းသားများ နိုင်ငံသားသစ်
များ၏ဘာသာစကားသင်ကြားခွင့် ရရှိမည်။

Was this information helpful? Yes    No