:::

Bổ sung “2 cần” “3 nhiều” để Hôn nhân xuyên quốc gia hạnh phúc

Lượt : 41
Ngày : 2019/2/15
Cập nhật : 2019/2/15 下午 04:33:00

1. Các bạn tìm kiếm môi giới hôn nhân xuyên quốc gia nhắc nhở bạn phải nhớ kỹ “ 2 cần 3 nhiều” để bảo vệ quyền lợi của bạn ! (1)Cần nhớ  ký kết hợp đồng bằng văn bản với người môi giới (2)Cần lấy  biên lai thanh toán (3)Hỏi nhiều  Tổ chức môi giới hôn nhân hợp pháp phục vụ tốt, có chất lượng (4) Hiểu biết nhiều  bối cảnh văn hóa của đối phương (5)Trao đổi nhiều  sau hôn nhân mới hạnh phúc bền lâu 2. Thông tin dịch vụ, tổ chức mai mối tìm ở đâu? Mạng thông tin toàn cầu Sở Di Dân Bộ Nội Chính https://www.immigration.gov.tw kích chọn「Chuyên mục nghiệp vụ」→「Chuyên mục thông tin mai mối hôn nhân xuyên quốc gia」tra tìm hoặc điện thoại tìm hiểu theo số(02)23889393.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không