:::

Thư viện quốc lập thành phố Đài Nam tuyển dụng tình nguyện viên kể chuyện bằng ngôn ngữ Đông Nam Á

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan Public Libraries
Lượt : 41
Ngày : 2019/2/15
Cập nhật : 2019/2/15 下午 04:32:00

Bạn là cư dân mới thích kể chuyện phải không?

Bạn có nhiều câu chuyện hay về quê nhà muốn chia sẻ phải không?

Thư viện quốc lập Đài Nam cung cấp cơ hội lớn cho các bạn cư dân mới thích kể chuyện, chia sẻ câu chuyện yêu thích với các bạn nhỏ!

Cũng hoan nghênh các bạn quen biết những cư dân mới thích kể chuyện chia sẻ cơ hội đáng yêu này cho họ.

Hoan nghênh tìm hiểu :
Cô Di Linh Tổ xúc tiến 06-2255146 #124
onlyblue@tnml.tn.edu.tw

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không