:::

Trường tiểu học phát sóng trực tiếp cùng nhau học tập Học sinh nhẹ nhàng học ngôn ngữ Cư dân mới

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNational Education Radio
Trường tiểu học phát sóng trực tiếp cùng nhau học tập  Học sinh nhẹ nhàng học ngôn ngữ Cư dân mới
Trường tiểu học phát sóng trực tiếp cùng nhau học tập Học sinh nhẹ nhàng học ngôn ngữ Cư dân mới
Lượt : 42
Ngày : 2019/2/15
Cập nhật : 2019/2/15 下午 04:32:00

Giúp trường tiểu học vùng hẻo lánh thúc đẩy khóa học ngôn ngữ cư dân mới,Bộ Giáo dục thí điểm “kế hoạch giảng dạy ngôn ngữ Cư dân mới từ xa”, thông qua phát sóng trực tiếp cùng nhau học tập từ xa, khiến học sinh các khu vực khác nhau, có thể đồng bộ học tập ngôn ngữ Cư dân mới trực tuyến, dự tính chọn lọc 30 trường thúc đẩy kế hoạch phát sóng trực tiếp cùng nhau học tập ngôn ngữ Cư dân mới.

Giáo viên tiếng Việt Nguyễn Thu Hằng thực hiện khóa học phát sóng trực tiếp cùng nhau học tập “Tiếng Việt công nghệ”, bao gồm: các bạn nhỏ trường tiểu học Vĩnh Định thành phố Tân Bắc, trường tiểu học Phục Hưng thành phồ Cơ Long, trường tiểu học Bắc Thế thành phố Đài Nam, đều ở trong lớp học đối diện màn hình tương tác với giáo viên, thông qua phương thức giảng dạy từ xa học tập tiếng Việt.

Vào tháng 2 năm 2018 trong học kỳ mới, Bộ Giáo dục bắt đầu thử tiến hành “Kế hoạch giảng dạy ngôn ngữ cư dân mới từ xa với quy mô nhỏ”, hợp tác với trường đại học Trung ương, Học viện công nghiệp thông tin, thực hiện phương thức phát sóng trực tiếp cùng nhau học tập từ xa, để các học sinh khu vực khác nhau có thể tham gia khóa học trực tuyến, còn có thể tương tác với giáo viên, lập tức giành trả lời, phối hợp đề cương môn học mới của chương trình giáo dục quốc dân 12 năm,đưa ngôn ngữ 7 nước của Cư dân mới vào môn học lĩnh vực ngôn ngữ, Bộ Giáo dục sẽ chọn lọc trước 30 trường học, thực hiện kế hoạch phát sóng trực tiếp cùng nhau học tập ở học kỳ sau,mở khóa học từ xa 7 ngôn ngữ Đông Nam Á là tiếng Việt, Indonesia, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Malaixia, Philippines, đối tượng là các trường học hẻo lánh của những huyện thị có học sinh cư dân mới tương đối nhiều, mà trong khu vực không có giáo viên hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ Cư dân mới đạt yêu cầu, hiện tại toàn Đài Loan có 12 huyện thị, 36 trường học đăng ký, sẽ có nhiều học sinh hơn có cơ hội học tập ngôn ngữ Đông Nam Á.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không