:::

Thành phố Đài Trung khen thưởng hỗ trợ nữ thanh thiếu niên nhóm yếu thế tham gia vào kế hoạch trải nghiệm hoạt động công ích ở nước ngoài

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 165
Ngày : 2019/2/15
Cập nhật : 2019/2/15 下午 04:31:00

Nhằm nâng cao phục vụ phúc lợi, quyền và lợi ích của nữ thanh thiếu niên nhóm yếu thế trong thành phố, với tinh thần “đầu tư con gái, đầu tư tương lai”, khen thưởng hỗ trợ nữ thanh thiếu niên thực hiện các hoạt động thăm viếng, quan sát học tập, nghiên cứu học tập ở nước ngoài, mở rộng tầm nhìn quốc tế của họ, nâng cao năng lực tham gia xã hội và tu dưỡng đạo đức công dân.

Đối tượng: Nữ thanh thiếu niên kinh tế khó khăn có hộ tịch trong thành phố tuổi từ 15 đến 22

Thẩm tra tư cách : Thực hiện thẩm tra tư cách theo nội dung hồ sơ đăng ký của người đăng ký, biểu phiếu và quy định liên quan xin hãy đến xem tại https://goo.gl/jJqXNG.

Nơi tư vấn : Phòng phú lợi phụ nữ và bình đẳng giới Cục Xã hội chính quyền thành phố Đài Trung, gặp cô Trần (04)22289111#37610

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không