:::

เมืองไทจงจัดโครงการส่งเสริมบุตรหลานผู้มีรายได้น้อยให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในต่างประเทศ

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ตี : 112
วันที่ : 2019/2/15
อัปเดต : 2019/2/15 下午 04:22:00

เพื่อรักษาสิทธิ์และให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแก่บุตรหลานผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลจึงได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “ลงทุนในเพื่อผู้หญิง ลงทุนเพื่ออนาคต” ให้บุตรหลานผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม ศึกษา เรียนรู้วิธีการเป็นต้น เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของเด็ก ยกระดับการมีส่วนร่วมในสังคมและความสามารถของประชากรโดยรวมในประเทศ


เป้าหมาย:เยาวชนอายุ 15~22 ปีจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มีทะเบียนบ้านในเมืองไทจง
คุณสมบัติ:ตรวจสอบตามเอกสารที่ส่งเข้ามา หากต้องการทราบข้อกำหนดและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกรุณาเข้าไปที่https://goo.gl/jJqXNG
ช่องทางติดต่อ: มิสเฉิน(04)22289111#37610 กองสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ สำนักงานกิจการสังคม รัฐบาลเมืองไทจง

Was this information helpful? Yes    No