:::

การนำวุฒิการศึกษาจากชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาจากต่างประเทศมาใช้ของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 66
วันที่ : 2019/2/15
อัปเดต : 2019/2/15 下午 03:54:00

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานต้องการนำวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศมาใช้ในการยื่นเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาของไต้หวัน สามารถนำวุฒิการศึกษาและใบผลการเรียนไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองพำนักในไต้หวันเพื่อทำเรื่องรับรองเอกสาร


ข้อควรระวัง:
·การบริการนี้เหมาะสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จากประเทศอื่นยกเว้นประเทศจีนที่ต้องการรับรองวุฒิการศึกษาให้บุตรเพื่อใช้ในการเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในไต้หวัน

·สามารถใช้วุฒิการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสถานฑูตไต้หวันประจำต่างประเทศเพื่อยื่นขอเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านได้ทันที

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:3 MB
Was this information helpful? Yes    No