:::

“รัฐบาลเมืองเกาสง” บริการช่วยรับเข้าเรียนข้ามประเทศสำหรับบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชั้นประถม มัธยม

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKaohsiung City Government
ตี : 44
วันที่ : 2019/2/15
อัปเดต : 2019/2/15 下午 03:52:00

บุตรหลานของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศมานานหลายปีและประสบปัญหาด้านการสื่อสารภาษาจีน สามารถให้โรงเรียนจ้างครูพิเศษเพื่อสอนภาษาจีนด้วยการเข้าคอร์สพิเศษหรือแคมป์เพื่อช่วยเสริมความรู้ด้านภาษาจีนอย่างเร่งด่วนให้กับนักเรียน

Was this information helpful? Yes    No