:::

ပျော်ရွှင်ဖွယ်နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ကျန်းမာရေးအာမခံ။ ။ အိမ်ထောင်စုမဝင်မီ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ကျန်းမာရေးအာမခံကြေး ထောက်ပံ့ပေးသည်။

Label
LocationTaiwan
Hit : 81
Date : 2019/2/14
Updated : 2019/2/14 上午 11:38:00

စောစောလျှောက်လေ ထောက်ပံ့ကြေးပိုများလေလေဖြစ်
ကြောင်း လူကြီးမင်းအား သတိပေးလိုက်ပါသည်။

၁။ ထောက်ပံ့ကြေးခံယူနိုင်သူ။ ။ နေထိုင်ခွင့်ရကဒ်
ရရှိထားပြီး ဝင်ငွေ(အလယ်အလတ်)အနည်းဆုံးမိသား
စုဖြစ်သော နိုင်ငံသားသစ်(အိမ်ထောင်ဖက်သေဆုံးပြီး
နောက်အိမ်ထောင်ထပ်မပြုဘဲ သို့မဟုတ် လင်မယား
ကွာရှင်းပြီးနောက် ထိုင်ဝမ်တွင် အရွယ်မရောက်သေး
သောသားသမီးကို မိမိတစ်ဦးတည်း ကျွေးမွေးနေသူ
များလည်း ပါဝင်သည်။)

၂။ ထောက်ပံ့ကြေး။ ။ အိမ်ထောင်စုမဝင်ရသေးသော နိုင်ငံသားသစ်သည် ဝင်ငွေအနည်းဆုံးမိသားစုဖြစ်ပါက ကျန်းမာရေးအာမခံကြေးကို အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့ပေး
သည်။ အိမ်ထောင်စုမဝင်ရသေးသောနိုင်ငံသားသစ်သည် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံးမိသားစုဖြစ်ပါက
ကျန်းမာရေးအာမခံကြေးတစ်ဝက် ထောက်ပံ့ပေးသည်။

၃။ လျှောက်နည်း။ ။ လျှောက်လွှာဖြည့်ပြီး လျှောက်သူ
၏မှတ်ပုံတင်၊ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ရကဒ်၊ အိမ်ထောင်စု၊ ဝင်ငွေ(အလယ်အလတ်)အနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း သက်
သေခံစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ခရိုင်ရုံး၊ ကျန်းမာရေး
ဝန်ကြီးဌာန၏ဌာနခွဲရှိ လုပ်ဆောင်ရေးရုံး သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးရုံးတွင် သွားရောက်လျှောက်တင်နိုင်သည်။

၄။ ထောက်ပံ့သည့်ကာလ။ ။ လျှောက်တင်သည့်လမှစ
၍ ထိုနှစ်၏ ဒီဇင်ဘာလထိ ထောက်ပံ့ပေးပြီး နှစ်စဉ် တစ်ကြိမ်ထပ်လျှောက်ရမည်။

※နိုင်ငံသားသစ်သည် မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးနောက် ထောက်
ပံ့ခြင်း ရပ်တန့်မည်။

အကြံပြုဖုန်းလိုင်း။ ။ ၀၈၀၀-၀၃၀-၅၉၈

Was this information helpful? Yes    No