:::

ဒိတ်လွန်ရပ်နား(နေထိုင်)သော နိုင်ငံခြားသားများသည် မိမိကိုယ်တိုင် သွားရောက်ဝန်ခံပါက ဖမ်းခြင်း၊ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခြင်းအားလုံး ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်။

ဒိတ်လွန်ရပ်နား(နေထိုင်)သော နိုင်ငံခြားသားများသည် မိမိကိုယ်တိုင် သွားရောက်ဝန်ခံပါက ဖမ်းခြင်း၊ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခြင်းအားလုံး ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်။
ဒိတ်လွန်ရပ်နား(နေထိုင်)သော နိုင်ငံခြားသားများသည် မိမိကိုယ်တိုင် သွားရောက်ဝန်ခံပါက ဖမ်းခြင်း၊ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခြင်းအားလုံး ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်။
Hit : 71
Date : 2019/2/18
Updated : 2019/2/14 上午 11:33:00

“ထိုင်ဝမ်တွင် ဒိတ်လွန်ရပ်နား(နေထိုင်)နေသော
နိုင်ငံခြားသားများ မိမိကိုယ်တိုင် လာရောက်ဝန်ခံခြင်းဆိုင်
ရာပေါ်လစီများကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်သွားမည်။” ပေါ်လစီ
ကို ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့
မှ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ထိ နှစ်ဝက်အချိန်ကာလအတွင်း
(ကြေညာချိန်ဖြစ်သော ဇန်နဝါရီလလည်း ပါဝင်သည်။) “အလျှော့အတင်းပေါ်လစီ” ကို တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သွား
မည်။ ပေါ်လစီချိန်ကာလအတွင်း “မိမိကိုယ်တိုင် လာ
ရောက်ဝန်ခံသူ” အား “အလျှော့” ဘက်မှ လုပ်ဆောင်သွား
မည်။ မဖမ်းသည့်အပြင် ဒဏ်ငွေလည်း ၂ ထောင်တည်း
သာဖြစ်ပြီး ထိုင်ဝမ်သို့ပြန်လည်ဝင်ချိန်အကန့်အသတ်
လည်း မရှိပါ။ သို့သော် ဖမ်းဆီးမိသူများကို “အတင်း(အ
ကြပ်)” ဘက်မှ လုပ်ဆောင်သွားမည်။ ဖမ်းမိသည်နှင့်
ထောင်ထဲဝင်ရမည့်အပြင် ဒဏ်ငွေနှင့်ထိုင်ဝမ်သို့ပြန်ဝင်
သည့်ကန့်သတ်ချိန်ကိုလည်း တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွား
မည်။ ဤပေါ်လစီချိန်ပြီးဆုံးသည်နှင့် ဥပဒေစည်းမျဉ်း
များ ပြုပြင်ပြီး ဒဏ်ငွေနှင့်ပြန်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ချိန်တို့ကို တိုးမြှင့်သွားမည်။

တရားဥပဒေမလိုက်နာသောအလုပ်ရှင်၊ ပွဲစား
များအပေါ် တင်းကြပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အရေးယူပြီး ဒိတ်လွန်ရပ်နား(နေထိုင်)သော ပြည်ပမှ
ဝင်ရောက်လာသူများကို တရားမဝင်အလုပ်ရှင်၊ ပွဲစား
တို့ကို ထက်ထက်သန်သန်လာရောက်တိုင်ကြားကြရန်
အားပေးပြီး ၎င်းတို့ကို တရားဥပဒေအရ ခံယူသင့်
သည့်တာဝန်များကို ခံယူပြီး သက်ဆိုင်သူကို ၎င်းတို့
နိုင်ငံပြန်ခွင့် လေယာဉ်လက်မှတ်ခပေးဆောင်ရမည်။
မိမိကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝန်ခံခြင်းနှင့်တရားမဝင်အ
လုပ်ရှင်၊ ပွဲစားတို့ကို တိုင်ကြားသောအခမဲ့ဖုန်းလိုင်း။ ။ ၀၈၀၀-၀၂၄-၈၈၁(ByeBye)ဖြစ်ပြီး လူကုန်ကူးမှုကာ
ကွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းမှာ (၀၂)-၂၃၈၈-၃၀၉၅(ဖုန်းမည်
သည်နှင့်လာကယ်ပါ။)ဖြစ်သည်။ အများပြည်သူနှင့်
ဒိတ်လွန်နေထိုင်သူများ လာရောက်တိုင်ကြား၊ ဝန်ခံကြရန် ကြိုဆိုပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာသတင်းကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်
ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No