:::

Địa điểm xin thông quan tự động có ở đâu?

Lượt : 171
Ngày : 2018/12/28
Cập nhật : 2019/2/14 上午 11:09:00

Sân bay Tùng Sơn

Quầy kiểm tra nhập cảnh (trong khu quản chế): chờ xin thông quan cả ngày (căn cứ vào thời gian chuyến bay).

Quầy kiểm tra xuất cảnh: thời gian xin là 8:00 đến 18:00 hàng ngày

Quầy xuất cảnh tầng 1 nhà ga 1 (ngoài khu quản chế, bên cạnh 7-11): thời gian xin là 08:00-18:00 hàng ngày (các ngày trong năm, không nghỉ trưa)

Nhà ga 1 sân bay Đào Viên

Quầy cấp giấy của Sở Di dân nhập cảnh nhà ga 1 (trong khu quản chế): thời gian xin là 10:00 đến 23:00 hàng ngày.

Quầy Sở Di dân bên cạnh ngân hàng Đài Loan Đại sảnh xuất cảnh tầng 3 nhà ga 1 (ngoài khu quản chế, bắt đầu 1 tháng 7 năm 2016): Thời gian xin là 6:30 đến 22:00 hàng ngày.

Quầy cấp giấy Sở Di Dân đại sảnh xuất cảnh nhà ga 1 (ngoài khu quản chế): thời gian xin là 6:30 đến 22:00 hàng ngày.

Nhà ga 2 sân bay Đào Viên

Quầy Sở Di dân phía trước Quầy check in số 19 Đại sảnh xuất cảnh (ngoài khu quản chế): thời gian xin là 6:30 đến 22:00 hàng ngày.

Khu kiểm tra giấy tờ nhập cảnh (trong khu quản chế): thời gian xin là 10:00 đến 23:00 hàng ngày.

Sân bay Cao Hùng

Quầy kiểm tra nhập cảnh sân bay Cao Hùng (trong khu quản chế): thời gian xin là 8:00-22:00 hàng ngày.

Quầy phục vụ tầng 1 Sân bay Cao Hùng (ngoài khu quản chế, bên cạnh ngân hàng Đài Loan): Thời gian xin là 5:15-17:00 hàng ngày.

Thương cảng Thủy Đầu Kim Môn

Quầy kiểm tra nhập, xuất cảnh : Chờ xin thông quan cả ngày (căn cứ vào thời gian chuyến bay )

Sân bay Đài Trung
Quầy kiểm tra nhập cảnh (trong khu quản chế): Thời gian xin là 9:00-21:00 hàng ngày.

Quầy kiểm tra xuất cảnh (trong khu quản chế): thời gian xin là 7:00 đến 18:00 hàng ngày.

Bổ sung quầy Sở Di dân tầng 1 nhà ga quốc tế (đi theo hướng nhà ga nội địa, đối diện quầy kiểm dịch động thực vật): Thời gian xin là 6:00 đến 17:00 mỗi ngày.

Trạm phục vụ dưới đây của Sở Di Dân :

Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc: Số 15 phố Quảng Châu khu Trung Chính thành phố Đài Bắc, (02)23885185 máy nhánh 2131

Trạm phục vụ thứ 1 thành phố Đài Trung: (04)24725103, tầng 1 số 22 đường Văn Tâm Nam 3 khu Nam Đôn thành phố Đài Trung .

Trạm phục vụ huyện Hoa Liên: (03)8329700, tầng 5 số 371 đường Trung Sơn huyện Hoa Liên.

Trạm phục vụ thành phố Gia Nghĩa: (05)2166100, tầng 2 số 184 đường bắc Ngô Phượng khu Đông thành phố Gia Nghĩa

Trạm phục vụ thứ 1 thành phố Cao Hùng: (07)2821400, tầng 1, tầng 7, số 436 đường Thành Công 1 khu Tiền Kim thành phố Cao Hùng.

Thời gian xin thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, từ 8:00 đến 17:00 hàng ngày

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao (tầng 1 tòa Bắc tòa nhà văn phòng Liên hợp Trung ương):Thời gian xin là thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, 9:00-17:00 hàng ngày.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không