:::

สามารถยื่นขอใช้บริการตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติได้ที่ใดบ้าง?

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 217
วันที่ : 2018/12/28
อัปเดต : 2019/2/14 上午 11:07:00

1.ท่าอากาศยานซงซาน
เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง (ภายในเขตควบคุม):ให้บริการทั้งวัน(ตามเวลาเครื่องลงเป็นหลัก)
เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาออก:ให้บริการทุกวันเวลา 08:00 ถึง18:00
บริเวณห้องโถงขาออกชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร 1(นอกเขตควบคุม ติดกับ7-11):ให้บริการทุกวันเวลา 08:00 ถึง 18:00(ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ไม่เว้นเวลาพักเที่ยง)

2.อาคารผู้โดยสาร 1 ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
เคาน์เตอร์กรมตรวจคนเข้าเมืองฝั่งขาเข้าอาคารผู้โดยสาร 1 (ภายในเขตควบคุม):ให้บริการทุกวันเวลา10:00 ถึง 23:00น.
เคาน์เตอร์ข้างธนาคารไต้หวันที่ห้องโถงขาออกชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร 1(นอกเขตควบคุม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2016 เป็นต้นไป):ให้บริการทุกวันเวลา 06:30 ถึง 22:00น.
เคาน์เตอร์ออกเอกสารของกรมตรวจคนเข้าเมือง อาคารผู้โดยสาร 1(นอกเขตควบคุม):ให้บริการทุกวันเวลา 06:30 ถึง 22:00น.

3.อาคารผู้โดยสาร 2 ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
เคาน์เตอร์กรมตรวจคนเข้าเมืองหมายเลข 19 บริเวณโถงขาเข้า(นอกเขตควบคุม):ให้บริการทุกวันเวลา 06:30 ถึง 22:00น.
บริเวณโซนตรวจเอกสารขาเข้า(ในเขตควบคุม):ให้บริการทุกวันเวลา10:00ถึง23:00น.

4.ท่าอากาศยานเกาสง
เคาน์เตอร์ขาเข้าในท่าอากาศยานเกาสง(ในเขตควบคุม):ให้บริการทุกวันเวลา08:00 ถึง 22:00น.
เคาน์เตอร์ให้บริการชั้น 1 ท่าอากาศยานเกาสง(นอกเขตควบคุม ติดกับธนาคารไต้หวัน):ให้บริการทุกวันเวลา05:15 ถึง 17:00น.

5.ท่าการค้าสุ่ยโถจินเหมิน
เคาน์เตอร์ตรวจคนขาเข้าและขาออก:ให้บริการทั้งวัน(ตามเวลาเครื่องขึ้นลงเป็นหลัก)

6.ท่าอากาศยานไทจง
เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า(ภายในเขตควบคุม):ให้บริการทุกวันเวลา 09:00 ถึง 21:00น.
เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาออก(ภายในเขตควบคุม):ให้บริการทุกวันเวลา 07:00 ถึง 18:00น.
เพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองอาคารผู้โดยสาร 1(ไปทางอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ตรงข้ามเคาน์เตอร์ด่านกักกันพืชและสัตว์):ให้บริการทุกวันเวลา 06:00 ถึง 17:00น.

7.สถานที่ให้บริการของกรมตรวจคนเข้าเมืองมีดังต่อไปนี้:
สถานีให้บริการเมืองไทเป:เลขที่ 15 ถนนกว่างโจว เขตจงเจิ้ง เมืองไทเป (02)23885185 ต่อ 2131
สถานีให้บริการที่ 1 เมืองไทเป:เลขที่ 22 ชั้น 1 ถนนเหวินซินหนานสาย 3 เขตหนันถุน เมืองไทจง(04)24725103
สถานีให้บริการเมืองฮวาเหรียน:เลขที่ 371 ชั้น 5 ถนนจงซัน ชนบทฮวาเหรียน (03)8329700
สถานีให้บริการเมืองเจียอี้:เลขที่ 184 ชั้น 2 ถนนอู๋ฟ่งสายเหนือ เขตเหนือ เมืองเจียอี้ (05)2166100
สถานีให้บริการที่ 1 เมืองเกาสง:เลขที่ 436 ชั้น 1 และชั้น 7 ถนนเฉิงกงสาย 1 เขตเฉียนจิน เมืองเกาสง (07)2821400
ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 08:00 ถึง 17:00น.

8.กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ(อาคารกลางทิศเหนือ ชั้น1):ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 09:00 ถึง 17:00น.


Was this information helpful? Yes    No