:::

ရီလန်ခရိုင်ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်၏ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ် ရွှေ့လျားပိုဆောင်ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်

ဝန်ဆောင်သည့်အကြောင်းအရာများမှာ။ ။ စာရွက်
စာတမ်းအမျိုးမျိုးလျှောက်တင်ခြင်းကို ဝန်ဆောင်ပေး
ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဆိုင်ရာဥပဒေများ လှုံ့ဆော်ခြင်း
နှင့်ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှု
ဖြစ်သော သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ပြောင်းလွှဲပေးသောဝန်
ဆောင်မှု၊ အမှုအလိုက် အိမ်တိုင်ရာရောက် သွားရောက်
စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဌာန၏နိုင်ငံသားသစ်မျိုးဆက်သစ် ပြု
စုပျိုးထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပေါ်လစီဖြစ်သော ရွှေ့ပြောင်းနေ
ထိုင်သူသစ်(လုပ်သား)များ၏ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှု လှုံ့ဆော်
ကြေညာခြင်းနှင့်အင်တာနက်တွင် ဌာနများ၏အလျား
လိုက်ဆက်သွယ်မှု အစရှိသည်တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသွား
မည်။

ရွှေ့လျားဝန်ဆောင်မှုကား၏ ဝန်ဆောင်မှုထွက်ချိန်
ဇယားကို ပူးတွဲပါဖိုင်ဒေါင်းလော့၍ ကြည့်ပါ။

Attachment List

  1. ScheduleFile size:266 KB
Was this information helpful? Yes    No