:::

Phương án bổ sung phục vụ di động năm 2019 của Trạm phục vụ huyện Nghi Lan

nhãn
vị trí
Lượt : 119
Ngày : 2019/2/13
Cập nhật : 2019/2/13 上午 11:54:00

Hạng mục phục vụ: Phục vụ thụ lý xin làm các loại giấy tờ, tuyên truyền pháp lệnh di dân và tọa đàm, phục vụ tư vấn kiêm phục vụ chuyển giới thiệu liên quan, chăm sóc tại nhà từng trường hợp, chính sách bồi dưỡng năng lực thế hệ hai cư dân mới và tuyên truyền văn hóa đa nguyên (lao động) di dân mới của Sở và liên hệ chéo giữa các đơn vị trong mạng lưới.

Lịch trình làm việc của chuyến xe phục vụ di động xin hãy tải tại phụ lục

Danh sách đính kèm

  1. ScheduleDung lượng:266 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không