:::

รถให้บริการเคลื่อนที่ประจำปี 2019 ของศูนย์ให้บริการชนบทอวิ๋นหลิน กรมตรวจคนเข้าเมือง

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 89
วันที่ : 2019/2/13
อัปเดต : 2019/2/13 上午 11:42:00

เพื่อดูแลให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อดำเนินการด้านเอกสาร รัฐบาลชนบทอวิ๋นหลินจึงได้จัดให้มีรถให้บริการเคลื่อนที่ประจำปี 2019 ขึ้นโดยให้บริการจากกรมสรรพากรเป่ยกั่งและสำนักงานเขตม่ายเหลียว ขอเชิญชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณเป่ยกั่งและม่ายเหลียวที่ต้องการยื่นดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องมาใช้บริการกันอย่างเต็มที่

รายการเอกสารแนบ

  1. Scheduleขนาดไฟล์:2 MB
Was this information helpful? Yes    No