:::

[หัวข้อแต่งงาน] สานสัมพันธ์ครอบครัว ชีวิตสมรสมีสุข

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
[หัวข้อแต่งงาน] สานสัมพันธ์ครอบครัว ชีวิตสมรสมีสุข
[หัวข้อแต่งงาน] สานสัมพันธ์ครอบครัว ชีวิตสมรสมีสุข
ตี : 57
วันที่ : 2019/2/12
อัปเดต : 2019/2/12 下午 04:26:00

การสมรสไม่เพียงแต่เป็นการรวมกันของคู่สามีภรรยาเท่านั้น แต่เป็นการรวมกันของสองครอบครัว จึงกล่าวได้ว่าเป็นการปรับตัวกันของสองวัฒนธรรมซึ่งต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน การปรับความเข้าใจ การอยู่ร่วมกัน การดูแลครอบครัว การแบ่งงานบ้าน การสื่อสารในครอบครัวเมื่อเกิดความขัดแย้ง การเลี้ยงดูบุตร ตั้งแต่จดทะเบียนสมรส ตั้งครรภ์และคลอดบุตรล้วนต้องอาศัยทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์มากมาย การบริหารความสัมพันธ์ก็ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดี หากเกิดความขัดแย้งขึ้นก็ต้องขอความช่วยเหลืออย่างกล้าหาญ


จับมือร่วมสร้างครอบครัว เพื่อก้าวเข้าสู่การเดินทางหน้าใหม่
ความครัวที่มีความสุขต้องอาศัยความใส่ใจซึ่งทั้งสามีและภรรยาล้วนเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวที่จะต้องจับมือกันเพื่อแบ่งปันความสุข ความเครียดและเรื่องต่างๆในชีวิต ต้องดูแล ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารที่ดีและรู้จักรับฟังจึงสามารถสร้างพื้นฐานความสุขของครอบครัวได้ การจดทะเบียนสมรสคู่สามีภรรยาต้องเดินทางไปยังสำนักงานทะเบียนท้องที่ทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อจดทะเบียนสมรส สามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องการได้ที่ “ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส” ได้ที่เว็บไซต์ของกรมฯ


รัฐบาลให้บริการทรัพยากรต่างๆแก่พ่อแม่ลูกอ่อน ให้เลี้ยงลูกได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
ปัจจุบันนี้มีเด็กทารกที่เกิดจากครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพิ่มมากขึ้น ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาของพี่น้องผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่งสมรสกับชาวไต้หวันที่ต้องตั้งครรภ์ในอีกไม่ช้า ทำให้ต่างก็ไม่ค่อยทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างตั้งแต่การตั้งครรภ์ คลอดบุตร เลี้ยงบุตร ซึ่งแต่ละขั้นตอนต่างก็ต้องอาศัยแรงกายแรงใจ แม้แต่คุณแม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวันยังอาจจะรับมือไม่ถูก รัฐบาลจึงได้จัดให้มีการอุดหนุนหลายรายการอีกทั้งยังมีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อช่วยดูแลบุตรของคุณ

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณแม่ระหว่างการตั้งครรภ์ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจัดได้จัดทำ “เว็บไซต์ห่วงใยคุณแม่ตั้งครรภ์ http://mammy.hpa.gov.tw” และ“สายด่วนโทรฟรีห่วงใยคุณแม่ตั้งครรภ์0800-870-870” เป็นภาษาจีน ไต้หวัน เวียดนามและอินโดนีเซียทั้งสิ้น 4 ภาษา การสมรส ตั้งครรภ์ ให้กำเนิดบุตร การเลี้ยงดูเด็กเล็กและวัยรุ่นล้วนเป็นการบ้านของพ่อแม่มือใหม่ ซึ่งพ่อแม่มือใหม่สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลจากใน “เว็บไซต์สุขภาพดีอย่างยั่งยืนhttps://health99.hpa.gov.tw” ภายในเว็บไซต์มีข้อมูลหัวข้อต่างๆนอกจากความรู้ด้านสุขภาพสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และสุขภาพเด็กแล้ว ยังมีข้อมูลด้านสมรรถภาพร่างกาย การป้องกันโรคมะเร็ง การป้องกันโรคเรื้อรัง วิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ข้อมูลโภชนาการอาหารเป็นต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ “หัวข้อการให้กำเนิดบุตร” หมดกังวลเรื่องการคลอดบุตรและเลี้ยงบุตรเพราะมีรัฐบาลดูแลอย่างใกล้ชิด


วิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานโดยใช้ความรัก

ทัศนคติการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่สำคัญที่สุดมีดังนี้:
(1)การดูแลและการอบรมบุตรหลานเป็นเรื่องของสามีภรรยาที่ไม่ว่าบิดาหรือมารดาต่างก็ส่งผลกระทบต่อลูกแทบทั้งสิ้น ดังนั้น ก้าวแรกของการเลี้ยงดูคือ“อบรมบุตรอย่างมีสุข”กล่าวคือ ต้องให้อีกฝ่ายทราบว่า “เราต่างก็มีความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูบุตร”

(2)ทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการใช้คำพูดหรือการกระทำในลักษณะสนับสนุนทัศนคติและการกระทำของคู่สมรสของเรา และจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกอีกด้วย

(3)พูดคุยเรื่องวิธีการและแนวทางในการเลี้ยงดูบุตรกับคู่สมรส เผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงดู พร้อมทั้งยอมหันหน้าเข้าหากันเพื่อหาแนวทางการเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน

(4)การอบรมบุตรมักจะพบกับความล้มเหลวหรือไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร บิดามารดาจึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงดูบุตรที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์การอบรมเลี้ยงดูบุตร(iCoparenting อบรมบุตรอย่างมีสุข) หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค (เช่น เฟสบุ๊คแฟนเพจ “อบรมบุตรอย่างมีสุข”) เพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างไม่หยุดยั้ง


สายด่วนคุ้มครอง113 ให้บริการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
หากพบว่าคนรอบข้างมีพฤติกรรมรุนแรงหรือตัวเองประสบกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โปรดกล้าที่จะก้าวออกมาขอความช่วยเหลือจากภายนอก อย่าทนทุกข์ทรมานอย่างเด็ดขาด “สายด่วนคุ้มครอง113” เป็นสายด่วนโทรฟรีให้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง มีนักสังคมสงเคราะห์คอยรับสายและให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพเป็นภาษาจีน ไต้หวันแล้วยังมีภาษาอังกฤษ เวียดนาม ไทย กัมพูชา อินโดนีเซียทั้งสิ้น 7 ภาษา สามารถใช้วิธีประชุมสามสายเพื่อให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ พร้อมทั้งให้บริการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ให้ผู้ถูกทำร้ายได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างสบายใจ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ “สายด่วนบริการคุ้มครอง113”


ชีวิตสมรสที่มีความสุขต้องอาศัยทั้งสามีและภรรยาร่วมกัน เผชิญหน้าเรื่องน้อยใหญ่ไปพร้อมกัน แม้กระทั่งตอนที่เกิดความขัดแย้งก็ต้องเจรจาและรับฟังความคิดของอีกฝ่าย จึงจะมีชีวิตสมรสที่ยั่งยืนและมีสุขได้


แหล่งที่มาของข้อมูล:
เว็บไซต์พัฒนาความสามารถผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-คู่มือข้อมูลการใช้ชีวิตในไต้หวัน
https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=164&ctNode=36494&mp=ifi_zh

เว็บไซต์แข็งแรงอย่างยั่งยืนของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ-พื้นที่เผยแพร่สวัสดิการhttp://health99.hpa.gov.tw/EducZone/e_rList_Detail.aspx?Type=002

Was this information helpful? Yes    No