:::

အလိုအလျောက်စစ်ဆေးဖြတ်သန်းခြင်းစနစ်ကို ဘယ်လိုလျှောက်ရတာလဲ။

Hit : 88
Date : 2019/2/12
Updated : 2019/2/12 下午 02:21:00

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား အလိုအလျောက်စစ်ဆေးဖြတ်သန်း
ခြင်းစနစ် လျှောက်ခြင်း

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားအနေဖြင့် “တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်” သို့မဟုတ် “ထိုင်ဝမ်ဒေသပြည်ဝင်
ပြည်ထွက်ခွင့်ရကဒ်(ကျင်းမာကဒ်)” နှင့် အစိုးရဌာနများမှ ထုတ်ထားပေးသော ဓာတ်ပုံပါသက်သေခံကဒ် (ဥပမာ။ ။ နိုင်ငံသားကဒ်၊ ကျန်းမာရေးအာမခံကဒ် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်) တို့ကိုယူ၍ သက်ဆိုင်ရာကောင်တာ
တွင် အခမဲ့သွားရောက်စာရင်းပေးနိုင်သည်။(ကျင်းမာကဒ်
သည် ကျင်းမိန်ရွှေထိုစီးပွားရေးဆိပ်ကမ်းတွင်သာ သုံး၍ရ
သည်။)

လျှောက်တင်ချိန်တွင် ကွန်ဗျူတာမှ လျှောက်ထား
သူ၏ မျက်နှာပုံရိပ် သို့မဟုတ် လက်ညှိုးနှစ်ချောင်း၏
လက်ဗွေရာ(လက်ဗွေရာသည် မိမိဆန္ဒအရ နှိပ်မနှိပ်ဆုံး
ဖြတ်နိုင်သည်။ မနှိပ်မဖြစ် မဟုတ်ပါ။)ယူပြီး လျှောက်
ထားသူမှ လျှောက်တင်စာတွင် လက်မှတ်ထိုးအတည်ပြု
ပြီးသည်နှင့် လျှောက်တင်ပြီးပါပြီ။ အစအဆုံး ၂ မိနစ်အ
တွင်း ပြီးစီးနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာကို ကွန်ဗျူတာမှ အ
လိုအလျောက်ပုံနှိပ်ပေးခြင်းဖြစ်၍ လျှောက်တင်သူအနေ
ဖြင့် ရေးရန်မလိုဘဲ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရုံဖြင့် လျှောက်
တင်ချိန်ကို တိုတောင်းစေသည်။ သတိပြုရမည်မှာ
လျှောက်ထားသူသည် အသက် ၁၄ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ၊ အရပ် ၁၄၀ စင်တီမီတာအထက်ရှိသော အိမ်ထောင်စုဇယားရှိ
သော နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။

နိုင်ငံခြားသား၏ အလိုအလျောက်စစ်ဆေးဖြတ်သန်း
ခြင်းစနစ် လျှောက်တင်ခြင်း

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃
ရက်နေ့မှစ၍ အလိုအလျောက်စစ်ဆေးဖြတ်သန်းခြင်း
စနစ်ကို အောက်ပါလူများလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။

(၁)နိုင်ငံခြားသား။ ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဝင်ရောက်ခွင့်
ဗီဇာရရှိထားပြီး အောက်ပါကဒ်များအနက် တစ်မျိုးကိုင်
ဆောင်ထားသူ။ ။ (1)ပြည်ပရောက်တရုတ်မျိုးနွယ်ယာ
ယီနေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (2) ပြည်ပရောက်တရုတ်မျိုးနွယ် ရာသက်ပန်နေထိုင်ခွင့်ရကဒ် (3) အလုပ် PASS ကဒ်

(၂) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပေးသော သံတမန်
ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသော နိုင်ငံခြားသား

(၃) ထိုင်ဝမ်ဒေသရှိ အိမ်ထောင်စုဇယားမရှိသော နိုင်
ငံသား။ ။ ထိုင်ဝမ်ဒေသ၏ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ရကဒ်
ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ထိုင်ဝမ်ယာယီနေထိုင်ခွင့်ရကဒ်
သက်တမ်းနှင့်တူသော ယာယီလူအမှတ်ပြည်ဝင်ခွင့် ကိုင်ဆောင်ထားသူများ

(၄) ထိုင်ဝမ်၏ယာယီနေထိုင်ခွင့်ရကဒ်ရှိပြီး ထိုင်ဝမ်
ဒေသ၏ယာယီနေထိုင်ပြည်ဝင်၊ ပြည်ထွက်ကဒ် ရရှိ
ထားသော ဟောင်ကောင်သို့မဟုတ်မကာအိုမှနေထိုင်
သူများ

(၅) တရုတ်ပြည်သူ၊ ပြည်သားများ။ ။ ရာသက်ပန်
နေထိုင်ခွင့်ရကဒ်ရှိပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြည်ဝင်
ပြည်ထွက်ဗီဇာရရှိသားသူ၊ မှီခိုနေထိုင်ခွင့်ရကဒ်နှင့်အ
ကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ခွင့်ရကဒ် ရရှိ
ထားသူများ

သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်
ရေးဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။ (https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7445/7889/7892/)

Was this information helpful? Yes    No