:::

ပြည်တွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသော ခရီးသွား၏ပါဆယ်တွင် အမြဲတွေ့ရလေ့ရှိသော အပင်၊ တိရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ် ထိုကုန်ပစ္စည်းများ၏ ရောဂါမပျံ့နှံ့အောင်ကာဆီးတားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၏ ကိုးကားမှုဇယား

Hit : 42
Date : 2019/2/12
Updated : 2019/2/12 下午 02:19:00

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၉၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁
ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်တွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသော ခရီးသွား
များသည် အပင်၊ တိရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏
ထုတ်ကုန်များကို သယ်ဆောင်လာပြီး ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး
ဌာန ကာစတန်ရုံးတွင် မိမိဘာသာလာရောက်လျှောက်
ထားဖြင်း သို့မဟုတ် ရောဂါမပျံ့နှံ့အောင်ကာဆီးတားခြင်း
တို့ကို မပြုလုပ်ဘဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက ထိုင်ဝမ်ငွေ ၃၀၀၀ အထက် ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရသည့်အပြင် ကြီးလေးပါက တ
ရားစွဲဆိုခံရမည်။ ပြည်သူများအား ပြည်ပမှအပင်နှင့်တိ
ရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကို မသယ်
ဆောင်လာကြရန် အနူးအညွှတ် တောင်းပန်ပါသည်။ မ
သယ်မဖြစ်ပါက ပြည်ပသို့မသွားမီ သက်ဆိုင်ရာရောဂါမ
ပျံ့နှံ့အောက်ကာဆီးတားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ဌာနတွင် အရင်လာရောက်မေးမြန်းပြီး ပြန်လာ
ချိန်တွင် ဒဏ်ငွေရိုက်မခံရအောင် ကာစတန်သို့ ရိုးသားစွာ တင်လျှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ဌာနသို့ လာရောက်
အစစ်ဆေးခံပါ။

Was this information helpful? Yes    No