:::

Đăng ký hệ thống kiểm tra thông quan tự động như thế nào?

Lượt : 100
Ngày : 2019/2/12
Cập nhật : 2019/2/12 上午 11:45:00

Công dân Đài Loan đăng ký hệ thống kiểm tra thông quan tự động

Công dân Đài Loan chỉ cần mang “hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc” hoặc “Giấy phép xuất nhập cảnh khu vực Đài Loan”(Giấy phép Kim Môn Mã Tổ) và giấy tờ có ảnh mà cơ quan chính quyền cấp (như chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế hoặc bằng lái xe), đến quầy đăng ký là có thể đăng ký miễn phí (người có giấy phép Kim Môn Mã Tổ, chỉ giới hạn sử dụng ở cảng Thủy Đầu Thương Kim Môn).

Khi đăng ký máy tính sẽ lưu trữ hình ảnh khuôn mặt của người xin hoặc hoa tay của hai ngón trỏ (hoa tay là hạng mục lưu trữ tự nguyện, không phải là hạng mục bắt buộc), người đăng ký ký tên xác nhận trên phiếu đăng ký là hoàn thành trình tự, toàn bộ quy trình cần khoảng 2 phút là có thể hoàn thành. Phiếu xin do hệ thống tự động in ra, người đăng ký chỉ cần ký tên, tiết kiệm thời gian điền phiếu của người dân. Điều cần chú ý là, người xin cần là công dân có hộ tịch đủ 14 tuổi, chiều cao 140 cm trở lên, và không bị xử phạt nghiêm cấm xuất cảnh.


Người nước ngoài đăng ký hệ thống kiểm tra thông quan tự động

Bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 năm 2012, hệ thống kiểm tra thông quan tự động sẽ dành cho những đối tượng dưới đây sử dụng:

(1)Người nước ngoài:được cấp giấy phép nhập cảnh nhiều lần, có một trong các giấy tờ dưới đây: (1)Thẻ cư trú dành cho người nước ngoài (2) Thẻ cư trú lâu dài dành cho người nước ngoài (3)Thẻ làm việc PASS.
(2)Người nước ngoài có thẻ nhân viên ngoại giao do Bộ ngoại giao cấp.
(3)Công dân không hộ tịch khu vực Đài Loan: được cấp thẻ cư trú khu vực Đài Loan, có giấy phép nhập cảnh nhiều lần có cùng thời hiệu với Thẻ cư trú tại khu vực Đài Loan.
(4)Cư dân Hồng Kong hoặc Ma Cao có tư cách cư trú và được cấp thẻ xuất nhập cảnh cư trú khu vực Đài Loan.
(5)Nhân dân khu vực Đại lục: Được cấp thẻ cư trú dài hạn và giấy xuất nhập cảnh nhiều lần, thẻ cư trú theo diện thăm thân và thẻ xuất nhập cảnh nhiều lần.

Có thể tra tìm quy định liên quan tại website Sở Di Dân (https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7445/7889/7892/)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không