:::

Tuyên truyền chống lừa đảo 165

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNational Police Agency, MOI
Tuyên truyền chống lừa đảo 165
Tuyên truyền chống lừa đảo 165
Lượt : 55
Ngày : 2019/2/12
Cập nhật : 2019/2/12 上午 11:42:00

Cục Phòng Cháy Chữa Cháy thu mua khẩn cấp!?
Rất thân với Cục trưởng!?
Cần trả trước tiền vật tư!?
Đều là giả, lừa đảo, đừng có tin vào việc này có thể chui vào kẻ hở!

※Cơ quan chính quyền thực hiện bất cứ hạng mục thu mua nào đều thực hiện theo trình tự “Luật thu mua của chính phủ”.

※Người dân nhận được thủ pháp lừa đảo “Thu mua khẩn cấp” này, cần phải ngắt điện thoại, tiếp đó điều tra làm rõ với cơ quan chính quyền, ngăn chặn bị lừa đảo.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không