:::

สำนักงานขนส่งเปิดบริการระบบรับชำระเงินออนไลน์และรับชำระผ่านบัตรเครดิต

สำนักงานขนส่งเปิดบริการระบบรับชำระเงินออนไลน์และรับชำระผ่านบัตรเครดิต
สำนักงานขนส่งเปิดบริการระบบรับชำระเงินออนไลน์และรับชำระผ่านบัตรเครดิต

เพื่อความสะดวกของประชาชนในการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2018 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมได้จัดให้มีระบบชำระเงินออนไลน์และชำระผ่านบัตรเครดิต เพื่อให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมได้ไวยิ่งขึ้น


กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมได้ร่วมมือกับศูนย์บัตรเครดิต ให้บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตร่วมกับธนาคารทั้งสิ้น 33 แห่ง เปิดบริการ “แพลตฟอร์มชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของหน่วยงานภาครัฐ” พร้อมกันนี้ยังสามารถชำระเงินออนไลน์ผ่าน Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay ในการชำระค่าธรรมเนียมใบขับขี่ ค่าธรรมเนียมการทดสอบและตรวจรถยนต์ ภาษีรถยนต์ ค่าปรับ ค่าปรับประกันภัยภาคบังคับ ค่าปรับตามกฎหมายการใช้ถนน ค่าปรับละเมิดกฎจราจรเป็นต้น

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:279 KB
Was this information helpful? Yes    No