:::

จะขอลงทะเบียนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติได้อย่างไร?

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 103
วันที่ : 2019/2/12
อัปเดต : 2019/2/12 上午 11:35:00

การลงทะเบียนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติของชาวไต้หวัน
ให้ชาวไต้หวันนำ “หนังสือเดินทางไต้หวัน” หรือ “บัตรอนุญาตเข้าออกประเทศไต้หวัน(บัตรจินหม่า)” และเอกสารประจำตัวที่มีรูปภาพที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล (เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือใบขับขี่) แล้วไปยังเคาน์เตอร์ก็สามารถลงทะเบียนได้ฟรี (สำหรับผู้ที่ถือบัตรจินหม่าจะใช้ได้เฉพาะที่ท่าสุ่ยโถวเมืองจินเหมินเท่านั้น)


ในการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์จะบันทึกภาพใบหน้าหรือลายนิ้วมือนิ้วชี้ทั้งสองข้าง (โดยลายนิ้วมือเป็นรายการยินยอมให้บันทึกเอง ไม่ใช่รายการบังคับ) จากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนลงลายมือชื่อเป็นอันลงทะเบียนเสร็จสิ้น ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น ระบบจะพิมพ์หนังสือยินยอมออกมาอัตโนมัติ ผู้ลงทะเบียนเพียงเซ็นชื่อเท่านั้นก็จะลงทะเบียนสำเร็จ ช่วยประหยัดเวลากรอกแบบฟอร์มไปได้มาก แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ 14 ปีบริบูรณ์ มีความสูง 140 เซนติเมตรขึ้นไปและมีชื่อในทะเบียนบ้านในไต้หวันและไม่ถูกห้ามออกจากประเทศ


การลงทะเบียนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติของชาวต่างชาติ

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน ปี 2012 เป็นต้นไปบุคคลดังต่อไปนี้สามารถใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติได้

(1)ชาวต่างชาติ:ที่ได้รับวีซ่าเข้าประเทศประเภทหลายครั้ง และมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:(1)บัตรพำนักชั่วคราวชาวจีนโพ้นทะเล (2)บัตรพำนักถาวรชาวจีนโพ้นทะเล (3)บัตรPASSทำงาน
(2)ชาวต่างชาติที่มีบัตรนักการทูตที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ
(3)ชาวไต้หวันที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน:บัตรอนุญาตพำนักที่ออกโดยไต้หวันและใบอนุญาตที่มีอายุตรงกับบัตรอนุญาตพำนัก
(4)ชาวฮ่องกงหรือมาเก๊าที่มีเอกสารพำนักและได้รับใบอนุญาตให้เข้าออกประเทศได้
(5)ชาวจีน:ใบอนุญาตพำนักระยะยาว ใบอนุญาตเข้าออกประเทศชนิดหลายครั้ง ใบอนุญาตติดตามญาติและใบอนุญาตเข้าออกประเทศชนิดหลายครั้ง


หากต้องการทราบข้อกำหนดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมือง(https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7445/7889/7892/)

Was this information helpful? Yes    No