:::

แบบประเมินผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์หรือพืชที่นักท่องเที่ยวมักนำเข้าประเทศ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 52
วันที่ : 2019/2/12
อัปเดต : 2019/2/12 上午 11:33:00

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปี 2008 เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศนำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์หรือพืชเข้าประเทศโดยไม่ยื่นขออนุญาตต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลังล่วงหน้า หรือไม่ได้ยื่นสำแดงแต่ถูกสุ่มตรวจพบภายหลัง นอกจากจะมีโทษปรับไม่น้อยกว่า 3,000ดอลล่าร์ไต้หวันแล้ว ถ้าพบว่าผิดกฎระเบียบขั้นรุนแรงก็จะถูกดำเนินคดีกฎหมาย จึงขอให้ชาวเมืองที่ออกไปท่องเที่ยวงดนำพืช สัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์กลับเข้าประเทศ หากมีความจำเป็นต้องนำกลับประเทศ ให้ติดต่อสอบถามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจากทางกรมฯไว้เพื่อหลีกเลี่ยงโทษปรับล่วงหน้า

รายการเอกสารแนบ

  1. Reference Formขนาดไฟล์:129 KB
Was this information helpful? Yes    No