:::

စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသည် စာရင်းတင်(မတင်မဖြစ်)ပြီးမှ လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

Label
LocationTaiwan
Hit : 132
Date : 2019/2/11
Updated : 2019/2/11 下午 05:25:00

စားသောက်ကုန်လုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု
အက်ဥပဒေ၏ပုဒ်မ ၈ အရ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးဝန်
ကြီးဌာနမှ စာရင်းတင်ရန် တောင်းဆိုထားသော်လည်း စာ
ရင်းလာရောက်တင်သွင်းခြင်းမရှိသော စားသောက်ကုန်
လုပ်ငန်းရှင်များသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၎င်းအား အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်း လာရောက်စာရင်းတင်ရန် တောင်းဆိုထားပြီး အချိန်လွန်ပြီး လာရောက်တင်သွင်း
ခြင်း မပြုလုပ်ပါက ထိုင်ဝမ်ငွေ ၃ သောင်းအထက် သိန်း ၃၀ အောက် ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရမည်။ ထို့အပြင် စားသောက်
ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသည် နှစ်စဉ်၏ဂျူလိုင်လတွင် ၎င်း
၏စားသောက်ကုန်လိုင်စင်ကို လာရောက်လျှောက်တင်ပြီး
လျှောက်တင်သည့်အကြောင်းအရာ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ လာ
ရောက်အတည်ပြုရမည်။

စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ စာရင်းတင်ရာပလက်
ဖောင်း။ ။
https://fadenbook.fda.gov.tw

စာရင်းတင်ခြင်းစနစ်ဆိုင်ရာများ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှု
ဖုန်းလိုင်း။ ။ ၀၈၀၀-၅၈၈-၁၀၆

Was this information helpful? Yes    No