:::

Tổng hợp pháp quy cứu trợ xã hội

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 279
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 05:09:00

Cứu trợ xã hội có nghĩa là chính phủ để bảo đảm quyền lợi cuộc sống cơ bản của người dân, dành sự trợ giúp và hỗ trợ phù hợp cho người già, yếu, khuyết tật, người không có khả năng sinh hoạt và bị tan nạn bất thường. Vì thế, cứu trợ xã hội thông thường được liệt vào quốc sách cơ bản, trở thành khâu quan trọng của hệ thống an ninh xã hội, cũng là một phòng tuyến cuối cùng. Cứu trợ xã hội Đài Loan luôn giữ nguyên tắc “chủ động chăm sóc, tôn trọng nhu cầu, hỗ trợ tự lập”, để duy trì mức sống tối thiểu của cá nhân, hỗ trợ họ tự lập, từ đó thoát li nghèo khó trở lại xã hội chính thống. Để tiện cho công tác cứu trợ xã hội có căn cứ áp dụng, cũng sẽ đưa các pháp quy liên quan vào mục tổng hợp pháp quy cứu trợ xã hội, dành cho dân chúng và các giới tham khảo.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không