:::

Luật phòng chống quấy rối tình dục

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 291
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 05:09:00

Luật phòng chống quấy rối tình dục: Lập ra luật phòng chống quấy rối tình dục để phòng chống quấy rối tình dục và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người bị hại.Website liên kết quy định pháp luật liên quan như sau:
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050074

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không