:::

Luật phòng chống phạm tội xâm hại tình dục

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 175
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 05:08:00

Luật phòng chống phạm tôi xâm hại tình dục: Lập ra luật phòng chống phạm tội xâm hại tình dục để phòng chống phạm tội xâm hại tình dục và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người bị hại.Website liên kết quy định pháp luật liên quan như sau:
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0080079

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không