:::

Phương pháp phòng chống bạo lực gia đình

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 165
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 05:07:00

Phương pháp phòng chống bạo lực gia đình: Lập ra luật phòng chống bạo lực gia đình để phòng chống hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ quyền và lợi ích người bị hại. Website liên kết pháp quy liên quan như sau:
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050071

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không