:::

Biện pháp thực thi khóa học trọn đời dành cho người hôn phối nước ngoài

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 166
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 05:07:00

Theo quy định của luật học ttập trọn đời, đối với cư dân mới cần xem xét tính đặc thù của họ, thiết kế khóa học phù hợp với nhu cầu của họ và cung cấp dịch vụ gần gũi, Bộ Giáo dục thiết lập “Biện pháp thực thi khóa học tập trọn đời dành cho người hôn phối nước ngoài” 」(http://edu.law.moe.gov.tw/NewsContent.aspx?id=4126), quy phạm các nội dung như: khóa học trọn đời dành cho cư dân mới, giáo trình, đội ngũ giáo viên và hạng mục hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không