:::

กฎระเบียบป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 114
วันที่ : 2019/2/11
อัปเดต : 2019/2/11 下午 05:05:00

กฎระเบียบป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชน:ร่างขึ้นเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ คุ้มครองให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ จึงได้จัดทำกฎระเบียบป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนเป็นกรณีพิเศษ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ในลิ้งค์ดังต่อไปนี้:
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050023

Was this information helpful? Yes    No