:::

ก่อนจะเปิดกิจการด้านอาหารต้องลงทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหารก่อน (โดยไม่มีข้อยกเว้น)

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 175
วันที่ : 2019/2/11
อัปเดต : 2019/2/11 下午 05:04:00

ตามกฎหมายควบคุมมาตรฐานคุณภาพอาหารมาตรา 8 ผู้ประกอบการอาหารที่องค์การอาหารและยาระบุให้ว่าต้องลงทะเบียนผู้ประกอบแต่ไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องลงทะเบียนภายในเวลาที่กรมอนามัยกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่น้อยกว่า 3 หมื่นดอลล่าร์ไต้หวันแต่ไม่เกิน 3 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาหารต้องแจ้งแก้ไขรายการให้ตรงตามความเป็นจริงในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

แพลตฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการอาหาร:https://fadenbook.fda.gov.tw
สายด่วนให้บริการข้อมูลลงทะเบียน:0800-588-106

Was this information helpful? Yes    No