:::

ร่างกฎหมายช่วยเหลือทางสังคม

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 222
วันที่ : 2019/2/11
อัปเดต : 2019/2/11 下午 05:02:00

การช่วยเหลือทางสังคมจากภาครัฐเป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของประชาชนเพื่อช่วยเหลือและจุนเจือคนชรา ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ที่มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและเหยื่อจากภัยพิบัติตามความเหมาะสม ดังนั้น การช่วยเหลือทางสังคมจึงเป็นนโยบายพื้นฐานที่สุดของภาครัฐที่ต้องผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในสังคม และยังเป็นด่านป้องกันด่านสุดท้ายของสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการช่วยเหลือทางสังคมของประเทศมักตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ริเริ่มดูแล เคารพในความต้องการ ช่วยให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง” เพื่อให้สามารถอยู่ได้ด้วยมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่สุด ช่วยให้สามารถดูแลตนเองได้ สอนให้ก้าวพ้นจากความยากจนเพื่อให้กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ จึงได้จัดทำร่างกฎหมายช่วยเหลือทางสังคมขึ้นพร้อมทั้งเรียบเรียงไว้เป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้เปิดใช้งาน

Was this information helpful? Yes    No