:::

กฎหมายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

กฎหมายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ:เป็นกฎหมายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและคุ้มครองสิทธิ์ของเหยื่อผู้ถูกทำร้าย โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ในลิ้งค์ดังต่อไปนี้:
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050074

Was this information helpful? Yes    No