:::

รายละเอียดหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคู่สมรสชาวต่างชาติ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 118
วันที่ : 2019/2/11
อัปเดต : 2019/2/11 下午 04:54:00

ตามที่กฎหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้กำหนดให้คำนึงถึงผู้ที่มีสถานะพิเศษอย่างผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ รัฐควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถเข้าถึงการบริการที่เกี่ยวข้องได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำ “รายละเอียดหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคู่สมรสชาวต่างชาติ”ขึ้น (http://edu.law.moe.gov.tw/NewsContent.aspx?id=4126) เพื่อกำหนดทิศทางหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน และการอุดหนุนค่าเล่าเรียนเป็นต้น

Was this information helpful? Yes    No