:::

ထိုင်နန်မြို့ နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာ

Label
Location
Hit : 32
Date : 2019/2/11
Updated : 2019/2/11 下午 03:38:00

၁။ နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှု ပထမစင်တာ

ဝန်ဆောင်သောမြို့နယ်။ ။ ရှင်းယင်မြို့နယ်၊ ရင်ရွှေမြို့
နယ်၊ ပိုင်ဟော်မြို့နယ်၊ လျှိုယင်မြို့နယ်၊ ဟုတ်ပိမြို့နယ်၊ တုံးရှမ်းမြို့နယ်၊ ပေမိန်မြို့နယ်၊ ရှယ်ကျာမြို့နယ်၊ ကျန်း
ကျွင်းမြို့နယ်၊ ကျားလီမြို့နယ်၊ ရှီးကန်မြို့နယ်၊ ချီးကူမြို့
နယ်ဟူ၍ မြို့နယ်ပေါင်း ၁၂ ခု ဖြစ်သည်။

တာဝန်ခံဌာန။ ။ ကက်သလစ်ဘာသာ စိန့်မူဝူယွမ်ကျွေ့
ဖန်ကျိသာသနာပြုညီအမအသင်းဖောင်ဒေးရှင်း

ဖုန်း။ ။ (၀၆)၆၃၃၀၀၃၂၇

နေရာ။ ။ ထိုင်နန်မြို့ ရှင်းယင်မြို့နယ် မင်ချွမ်လမ်း အမှတ် ၆၁ သုံးထပ်

၂။ နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှု ဒုတိယစင်တာ

ဝန်ဆောင်သောမြို့နယ်။ ။ တုံးမြို့နယ်၊ နန်မြို့နယ်၊ ကျုံး
ရှီးမြို့နယ်၊ ပေမြို့နယ်၊ အန်းဖွင်မြို့နယ်၊ အန်းနန်မြို့နယ်၊ ရုံခန်းမြို့နယ် ၇ မြို့နယ်တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။

တာဝန်ခံဌာန။ ။ ကက်သလစ်ဘာသာ စိန့်မူဝူယွမ်ကျွေ့
ဖန်ကျိသာသနာပြုညီအမအသင်းဖောင်ဒေးရှင်း

ဖုန်း။ ။ (၀၆) ၂၉၉၂၅၆၂

နေရာ။ ။ ထိုင်နန်မြို့ အန်းဖွင်မြို့နယ် ကျုံးဟွာရှီးလမ်း ၂ အမှတ် ၃၁၅ ခုနှစ်ထပ်

၃။ နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှု တတိယစင်တာ

ဝန်ဆောင်သောမြို့နယ်။ ။ မာဒို့မြို့နယ်၊ ရှပ်ယင်မြို့နယ်၊ လျှို့ကျာမြို့နယ်၊ ကွမ်းထင်မြို့နယ်၊ အန်းဒင့်မြို့နယ်၊ ရှင်း
ရှိမြို့နယ်၊ ရှမ်းဟွာ့မြို့နယ်၊ ယိကျင်မြို့နယ်၊ နန်ရှီးမြို့နယ်၊ နန်ဟွာ့မြို့နယ်၊ ကျော်ကျွင့်မြို့နယ်၊ ယွင်ဒယ်မြို့နယ်၊ ကွေး
ယွင်မြို့နယ်၊ ကွမ်းမြောက်မြို့နယ်၊ လုံချီမြို့နယ်၊ တာ့နှေ့
မြို့နယ်၊ ရှင်းဟွာ့မြို့နယ်၊ စန်းစန့်မြို့နယ် စုစုပေါင်း ၁၈ မြို့နယ်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။

တာဝန်ခံဌာန။ ။ ထိုင်ဝမ်ခရစ်ယာန်ဘာသာ လူမှုလုပ်
သားအဖွဲ့ဖောင်ဒေးရှင်း

ဖုန်း။ ။ (၀၆) ၅၉၅၀၅၈၅

နေရာ။ ။ ထိုင်နန်မြို့ ကွမ်းမြောက်မြို့နယ် ဝင်ဟန်လမ်း အမှတ် ၁၁၁

Was this information helpful? Yes    No