:::

ရှင်းပေမြို့ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာ

ရှင်းပေမြို့အစိုးရ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ထိုင်
ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇ ခုနှစ် မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် “ရှင်းပေ
မြို့ ပန်ချောင်နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာ
သစ်” ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မူလက ရှင်းပေမြို့ နိုင်ငံသားသစ်
များ၏မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို “ရှင်းပေမြို့ စန်းချုံ
နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာ” ဟု အမည်
ပြောင်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားမိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာ ၂ နေရာ၏ဆက်သွယ်နည်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ရှင်းပေမြို့ စန်းချုံနိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်
တာ(ပြည်သူပိုင်)

(၁)လိပ်စာ။ ။ ရှင်းပေမြို့စန်းချုံမြို့နယ်ရှီးဝေလမ်းအ
မှတ်(၇၃) ခြောက်ထပ်

(၂) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း။ ။ (၀၂)၈၉၈၅-၈၅၀၉၊ အခမဲ့အ
ကြံပြုဖုန်းလိုင်း။ ။ ၀၈၀၀-၂၅၀-၈၈၀

(၃) ဝန်ဆောင်မှုပေးသောမြို့နယ်များ။ ။ စန်းချုံမြို့နယ်၊ ရှင်းကျွမ်မြို့နယ်၊ လူကျိုမြို့နယ်၊ ဘားလီမြို့နယ်၊ ဝူကူမြို့
နယ်၊ ထိုက်ရှမ်းမြို့နယ်၊ လင်ခုတ်မြို့နယ်၊ ရှီမိန်မြို့နယ်၊ ကျင်းရှမ်းမြို့နယ်၊ ဝမ့်လီမြို့နယ်၊တန့်ရွှေမြို့နယ်၊ စန်း
ကြည်းမြို့နယ်၊ ရွှမ်ရှီးမြို့နယ်၊ ရွေ့ဖန်မြို့နယ်နှင့်ရှိကြည်
မြို့နယ် အစရှိသော ၁၅ မြို့နယ်တို့ ဖြစ်သည်။

ရှင်းပေမြို့ ပန်ချောင်နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်
တာ(တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ ထင်းယွမ်ပရဟိတကော်ပိုရေး
ရှင်းအား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လွဲပြောင်းထားသည်။

(၁) လိပ်စာ။ ။ ရှင်းပေမြို့ ပန်ချောင်မြို့နယ် ရှိချွမ်းလမ်း
ပြတ် (၂) လမ်းသွယ် (၁၆) အမှတ် (၅) ဆယ်ထပ်

(၂) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း။ ။ (၀၂)၈၉၆၆-၈၅၀၀

(၃) ဝန်ဆောင်မှုပေးသောမြို့နယ်များ။ ။ ပန်ချောင်မြို့
နယ်၊ ကျုံးဟော်မြို့နယ်၊ ယွမ်ဟော်မြို့နယ်၊ စုလင်မြို့နယ်၊ ထူချိန်မြို့နယ်၊ ရှင်းဒင့်မြို့နယ်၊ ရင်းကော်းမြို့နယ်၊ စန်းရှာ
မြို့နယ်၊ စိန်းခင်းမြို့နယ်၊ ရှီဒင့်မြို့နယ်၊ ဖွင်လင်မြို့နယ်၊
ဖွင်ရှီးမြို့နယ်၊ ကုန့်လျှောင်မြို့နယ်၊ ဝူးလိုင်မြို့နယ်တို့ ဖြစ်
သည်။

Was this information helpful? Yes    No